SPE Maszyny do sitodrukuScreen Printing Equipment

SPE Sp. z o.o. Bielsk PodlaskiSPE LLC Poland

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Jako nowczesna firma chcemy dać Państwu możliwość pozostania w kontakcie z nami i z naszą ofertą. Nasza firma jest producentem i autoryzowanym dystrybutorem maszyn do sitodruku firmy Anatol. Wszelkie informacje na temat maszyn oraz adresy dilerów można znaleźć na stronie www.anatol.com.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu +48(85)731‒93‒00 i faksem +48(85)730‒17‒79. Oczekujemy na kontakt z Państwa strony. Zapraszamy również do kontaktu z działem sprzedaży pod adresem poczty elektronicznej: sales@spe.home.pl.

Jeśli nie znacie Państwo naszej firmy i nawiązujecie z nami kontakt po raz pierwszy pocztą elektroniczną, będzie nam bardzo miło zapoznać Państwa z  naszą ofertą. Będziemy również wdzięczni za wszelkie uwagi i pytania, na które odpowiemy jak najszybciej aby nasza współpraca była bardziej owocna.


OGŁOSZENIE Nr 1/2013SPE LLC Poland

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu "Unowocześnienie procesu produkcji w przedsiębiorstwie SPE poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych i oprogramowania :Nr Umowy UDA-RPPD.01.04.02-20-060/12-00 z dnia 31.10.2013r" Spółka SPE Sp z o.o. w Bielsku Podlaskim ul. Rejonowa 10, ogłasza przetarg w formie uproszczonej w dniu 05 listopada 2013 na zakup:

1) Zakup centra obróbczego,

2) Zakup oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem.

Zamknięcie przyjmowania ofert dnia 12 listopada 2013r.

PROKURENT SAMOISTNY - Irena Siergiejuk

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

OGŁOSZENIE Nr 2/2013SPE LLC Poland

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu "Unowocześnienie procesu produkcji w przedsiębiorstwie SPE poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych i oprogramowania :Nr Umowy UDA-RPPD.01.04.02-20-060/12-00 z dnia 31.10.2013r" Spółka SPE Sp z o.o. w Bielsku Podlaskim ul. Rejonowa 10, ogłasza przetarg w formie uproszczonej w dniu 15 listopada 2013 na zakup:

1) Zakup Prasy Krawędziowej,

Zamknięcie przyjmowania ofert dnia 16 grudnia 2013r.

PROKURENT SAMOISTNY - Irena Siergiejuk

Załącznik nr 1

OGŁOSZENIE Nr 1/2014SPE LLC Poland

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu "Unowocześnienie procesu produkcji w przedsiębiorstwie SPE Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych i oprogramowania" Nr projektu WND-RPPD.01.04.02-20-060/12 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 osi priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie. Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa. Spółka SPE Sp z o.o. w Bielsku Podlaskim ul. Rejonowa 10, ogłasza przetarg w formie uproszczonej w dniu 21 maja 2014 na :

1) Wyposażenie malarni proszkowej,

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: wwaleszkiewicz@spe.home.pl do dnia 28 maja 2014r.

PROKURENT SAMOISTNY - Irena Siergiejuk

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Kontakt z nami:How to reach us:

działOfficenr telefonuPhoneadresaddress
sprzedażsales+48(85)731‒93‒00 wewn.ext. 310 sales@spe.home.pl
serwisservice+48(85)731‒93‒00 wewn.ext. 320 speservice@spe.home.pl
telefakstelefax+48(85)730‒17‒79

Copyright © SPE LLC, 2008. All rights reserved.

Valid HTML 4.01 Strict Poprawny CSS!

Webmaster